HOME I  English I  French  Flemish
Aanvraag voor
VISUM voor India
In
Belgie
Privacy verklaring
Invoering
Wie zijn we?
Hoe verzamelen we informatie over u?
Welke soort informatie wordt er van u verzameld?
Hoe wordt uw informatie gebruikt?
Hoe lang houden we uw gegevens vast?
Wie heeft toegang tot uw informatie?
Jouw keuzes.
Jouw rechten.
Hoe kunt u uw informatie openen en bijwerken?
Profiling.
Gebruik van 'cookies'
Links naar andere websites.
Sociale netwerken.

Invoering

Bij VF Worldwide Holdings Ltd doen we er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Deze Privacykennisgeving ("Kennisgeving") legt uit hoe VF Worldwide Holdings Ltd. en haar wereldwijde bedrijven en dochterondernemingen ("VFS Global", "wij" of "ons") omgaan met persoonlijke informatie. Deze verklaring is van toepassing op alle VFS Global-websites, -producten, -software of -services die ernaar verwijzen (gezamenlijk onze 'Services'). Af en toe zal een Service een link plaatsen naar een andere Privacykennisgeving die de specifieke privacypraktijken van die Service schetst. We kunnen deze kennisgeving van tijd tot tijd wijzigen, dus bekijk deze pagina af en toe om zeker te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

Deze mededeling is voor het laatst bijgewerkt op 27 maart 2018

Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze kennisgeving. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of onze privacypraktijken, neemt u dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming of door te schrijven naar:

VFServices (UK)Ltd
19 Avenue Emile de Mot
8th Floor
1000 Brussels, Belgium

Wie zijn we?

VFS Global is 's werelds grootste outsourcing- en technologiedienstenspecialist voor regeringen en diplomatieke missies wereldwijd. Wij zijn gemachtigd om aanvragen voor verschillende categorieën van visum-, vergunning- en reisdocumenten te ontvangen en om administratieve en niet-oordelende taken met betrekking tot die toepassingen en burgerdiensten uit te voeren voor onze cliëntenregeringen, zodat zij zich volledig kunnen richten op de kritische taak van beoordeling. Door de dienst van verwerkingstoepassingen te leveren, fungeert VFS Global als een gegevensverwerker en zijn de respectieve diplomatieke missies de gegevenscontroleurs.

De diplomatieke missie van

[India in Belgium] (The Data Controller) is:

Embassy of India,
217, Chaussee de Vleurgat,
1050 Brussels, Belgium

Hoe verzamelen we informatie over u?

Wij verkrijgen informatie over u wanneer u onze website gebruikt of onze services gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u een visum aanvraagt of onze visum service gebruikt. We kunnen ook informatie verkrijgen van secundaire bronnen, bijvoorbeeld; bij de verificatie van een document als onderdeel van het visumaanvraagproces, als de overheid van de klant ons heeft gevraagd dat te doen. Dan kunnen we contact opnemen met bijvoorbeeld kredietbeoordelaars, fraudeopsporingsinstanties, onderwijsinstellingen, vorige werkgevers en andere entiteiten om aanvullende informatie te verkrijgen.

Welke soort informatie wordt er van u verzameld?

We verzamelen alleen de informatie die de overheid van de klant nodig heeft om de visumaanvraag in te dienen of om een ​​gevraagde service te verlenen. De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt bepaald door de overheid die het visum verleent en is afhankelijk van het soort visum waarvoor u een aanvraag indient. Enkele voorbeelden van de soorten gegevens die kunnen worden verzameld:

Persoonlijke gegevens: zoals, naam, nationaal identiteitsnummer, nationaliteit, geslacht, details van uw reisdocument (bijvoorbeeld paspoort of ID), e-mailadres, telefoonnummer en postadres, plaats en geboortedatum.

Gevoelige persoonlijke gegevens: religie, burgerlijke staat, gezondheidsgerelateerde informatie, biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken, foto's en DNA-swabs.

Derde personen: kinderen, naam van de ouders, achternaam van de echtgenoot, gegevens van werkgevers, iemand die een persoonlijke referentie geeft, adres waarop u op uw bestemming verblijft.

Communicatiegegevens: contactgegevens, e-mails, mobiel telefoonnummer.

Betalingsgegevens: betaalkaartgegevens, bankrekeninggegevens.

Elektronische mediadata: CCTV-afbeeldingen, video- en audio-opnamen, website-cookies (zie hieronder).

Deze lijst is niet uitputtend en varieert afhankelijk van de vereisten van de overheid van de klant en de diensten die u bij ons aanvraagt. Als u precies wilt weten welke persoonlijke informatie voor uw visum of reisdocumentaanvraag zal worden verzameld, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming of neem contact op met de betrokken diplomatieke missie op het bovenstaande adres.

Hoe wordt uw informatie gebruikt?

VFS Global gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor het specifieke visumaanvraagproces of om u een door u gevraagde aanvullende service te verstrekken, zoals koerierslevering van uw visum aan uw huis.

We kunnen uw gegevens gebruiken om:

Boek een afspraak met een van onze visumaanvragers bij een Visa Application Centre (VAC);
Om u te helpen bij uw Visa of andere reisdocumententoepassing;
Om te valideren wie je zegt dat je bent;
Om u in staat te stellen de voortgang van uw applicatie te volgen;
Om u extra services te bieden die u aanvraagt;
Om onze verplichtingen uit hoofde van ons mandaat uit te voeren van onze cliëntoverheden;
Voor het uitvoeren van verificatieprocedures met betrekking tot uw visum of aanvraag van een reisdocument;
Om misdaad te voorkomen;
Om uw mening of opmerkingen te vragen over de diensten die wij bieden;
Met uw toestemming om u mededelingen te sturen die u hebt aangevraagd en die mogelijk interessant voor u zijn.

Hoe lang houden we uw gegevens vast?

We evalueren onze bewaartermijnen voor persoonlijke informatie regelmatig. We zijn wettelijk verplicht om bepaalde soorten informatie bij te houden om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld facturen voor belastingwetgeving). We zullen uw persoonlijke gegevens op onze systemen alleen bewaren zolang als nodig is voor de betreffende activiteit, zoals verplicht gesteld door onze klantenregering, of zolang als uiteengezet in een relevant contract dat u bij ons hebt.

Wie heeft toegang tot uw informatie?

We zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming aan derden bekendmaken. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met bedrijven die eigendom zijn van VFS Global, waar dit nodig is voor de verwerking van uw verzoeken of om een extra service te leveren waar u om hebt gevraagd, bijvoorbeeld; als u ons hebt gevraagd om uw reisdocument bij u thuis of op kantoor af te geven, of om verificatieprocedures of ter voorkoming van criminaliteit bij u te hebben. We zullen uw gegevens niet delen met derden voor marketingdoeleinden, tenzij u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door uw accountvoorkeuren on-line bij te werken, indien van toepassing, of door contact op te nemen met ons Customer Center, van wie u de gegevens ontvangt die u bij het indienen van een aanvraag wilt ontvangen.

Autoriteiten:

Door een visum of een ander type reisdocument aan te vragen, worden uw persoonlijke gegevens verzonden naar de buitenlandse diplomatieke missie die het land vertegenwoordigt dat u wilt bezoeken. Deze diplomatieke missie kan uw persoonlijke gegevens delen met toepasselijke overheids-, regelgevende of handhavingsinstanties voor de preventie van criminaliteit of terrorisme.

Derden om juridische redenen:

We zullen persoonlijke informatie delen wanneer we denken dat dit vereist is, zoals:

Voldoen aan wettelijke verplichtingen en reageren op verzoeken van overheidsinstanties, waaronder wetshandhavingsinstanties en andere openbare instanties, waaronder mogelijk dergelijke autoriteiten buiten het land waar u woont.

In geval van een fusie, verkoop, herstructurering, acquisitie, joint venture, overdracht, overdracht of andere beschikking van het geheel of een deel van onze bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen (inclusief in verband met een faillissement of vergelijkbare procedure). Om onze rechten, gebruikers, systemen en services te beschermen.

Externe serviceproviders werken namens ons:

We kunnen uw informatie doorgeven aan onze externe dienstverleners, agenten-onderaannemers en andere geassocieerde organisaties met het oog op het voltooien van taken en het verlenen van diensten aan u namens ons (bijvoorbeeld om betalingen te verwerken of om uw visum per koerier aan u te bezorgen). Wanneer we echter externe serviceproviders gebruiken, maken we alleen de persoonlijke informatie bekend die nodig is om de service te leveren en we hebben een contract dat vereist dat ze uw gegevens veilig bewaren en niet gebruiken voor hun eigen directmarketingdoeleinden. Wees alsjeblieft gerustgesteld dat we je informatie niet aan derden zullen doorgeven partijen buiten het VFS Global-netwerk die zij kunnen gebruiken voor hun eigen directmarketingdoeleinden, tenzij u ons toestemming hebt gegeven om dit te doen.

Productleveranciers van derden die we samen met:

We werken nauw samen met een klein aantal externe productaanbieders om u een reeks kwaliteits- en betrouwbare services te bieden die zijn ontworpen om u de beste ervaring met toepassingsprocessen te bieden. Als u bijvoorbeeld betaalt voor uw visumaanvraag, moeten we de mogelijkheid hebben om die betaling te verwerken. De relevante externe aanbieder gebruikt uw gegevens voor het verwerken van uw betalingen en het nakomen van hun verplichtingen die voortvloeien uit toepasselijke wetgeving. In sommige gevallen zullen ze optreden als gegevensbeheerder van uw gegevens en daarom raden wij u aan hun Privacyverklaring te lezen. Deze externe dienstverleners zullen uw informatie met ons delen die we zullen gebruiken in overeenstemming met deze Privacykennisgeving.

Uw informatie off-shore overbrengen:

Als onderdeel van de diensten die via deze website of in een Visa Application Center aan u worden aangeboden, zal de informatie die u ons verstrekt in de meeste gevallen worden overgedragen aan offshore-landen. Dit komt omdat bij het aanvragen van een visum of een ander type reisdocument uw persoonlijke gegevens via de diplomatieke missie naar het land worden verzonden dat u wilt bezoeken. Deze landen hebben mogelijk geen vergelijkbare wetgeving voor informatiebescherming voor uw land of de EU. Als onderdeel van het visumaanvraagproces zullen we uw toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens "off-shore" over te dragen, hoewel het een noodzakelijk onderdeel van het aanvraagproces is. Wij zijn wettelijk verplicht om uw toestemming te vragen om uw persoonlijke informatie over te dragen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens, intern binnen VFS Global, overdragen naar een van onze datacenters in het VK, Canada, Duitsland, India of Rusland, afhankelijk van het land waar u zich bevindt en waarvoor u zich aanmeldt om naar toe te reizen. Als we persoonlijke informatie intern overdragen binnen VFS Global van het ene land naar het andere, waar de privacywetgeving mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensprivacybescherming biedt als in uw eigen land, nemen we maatregelen om een ​​passend niveau van gegevensprivacybescherming te bieden. Met andere woorden, uw rechten en bescherming blijven bij uw gegevens. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van goedgekeurde contractuele clausules van de Europese Commissie en andere maatregelen om ervoor te zorgen dat de ontvangers van uw persoonlijke gegevens deze beschermen.Als u meer wilt weten over onze procedures voor gegevensoverdracht, neemt u contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Jouw keuzes.

U hebt het recht om uw toestemming die u eerder aan ons gaf voor het verwerken van uw gegevens in te trekken. Als u dat wel doet, kunnen we uw visumaanvraag niet verder verwerken. We zullen geen contact met u opnemen voor marketingdoeleinden via e-mail, telefoon of sms tenzij u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt op elk moment van gedachten veranderen en ervoor kiezen geen marketinginformatie te ontvangen en verder te zetten door on line contact op te nemen met ons Customer Center of uw accountvoorkeuren online bij te werken.

Jouw rechten.

U hebt bepaalde rechten volgens de wet met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Deze rechten zijn:

a Het recht op toegang tot uw persoonlijke informatie.
b Het recht op rectificatie als uw persoonlijke informatie onjuist is.
c Het recht om uw persoonlijke gegevens te wissen. (Waar de wet dit toestaat)
d Het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken
e Het recht op dataportabiliteit.
f Het recht om bezwaar te maken tegen hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt.
g Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
h Het recht om uw toestemming in te trekken

Als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens onjuist zijn verwerkt of als u een klacht hebt over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, hebt u het recht om te klagen. U kunt een klacht indienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming, of rechtstreeks bij de betreffende diplomatieke missie, of bij de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land of in een land in de EU, waarin wordt uiteengezet hoe u denkt dat uw rechten mogelijk zijn beïnvloed door de gegevensverwerking door VFS Globaal.

De toezichthoudende autoriteit van VFS Global in de EU is:

Het bureau van de Information Commissioner,

Wycliffe House, Water Lane,
Wilmslow, Cheshire,
SK9 5AF, United Kingdom.
Telephone: + 44 (0)1625 545 745

Email: https://ico.org.uk/global/contact-us/

Hoe kunt u uw informatie openen en bijwerken?

U hebt het recht om een ​​kopie te vragen van de informatie die VFS Global over u bewaart. Als u toegang tot uw persoonlijke informatie aanvraagt, zullen wij u graag hieraan houden, met inachtneming van alle relevante wettelijke vereisten en vrijstellingen, inclusief procedures voor identiteitsverificatie. Voordat we u gegevens verstrekken, vragen we om een ​​identiteitsbewijs en voldoende informatie over uw interactie met ons zodat we alle relevante gegevens kunnen vinden. We kunnen u ook kosten in rekening brengen om u een kopie van uw gegevens te bezorgen (behalve wanneer dit volgens de lokale wetgeving niet is toegestaan).

De nauwkeurigheid van uw informatie is belangrijk voor ons. In sommige rechtsgebieden hebt u het recht uw persoonlijke gegevens te corrigeren of aan te passen als deze onjuist zijn of moeten worden bijgewerkt. U hebt mogelijk ook het recht om om verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken; dit is echter niet altijd mogelijk vanwege wettelijke vereisten en andere verplichtingen en factoren.

We werken aan manieren om het voor u gemakkelijker te maken om de informatie die we over u hebben te beoordelen en corrigeren. Als u in de tussentijd een kopie wilt hebben van de informatie die wij over u bewaren, of als u uw e-mailadres wijzigt, of een van de andere informatie die wij bewaren, is onnauwkeurig of verouderd, neem dan contact op met ons Customer Center, schrijf ons op onze plaatselijke kantoor aan het begin van deze privacyverklaring, of e-mail onze functionaris voor gegevensbescherming. Veiligheidsmaatregelen ter bescherming tegen verlies, misbruik of wijziging van uw gegevens.

Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt, ondernemen we stappen om ervoor te zorgen dat deze op een veilige manier worden behandeld. Alle gevoelige informatie (zoals creditcard- of bankpasgegevens) is gecodeerd en beveiligd. Op onze websites wanneer u zich op een beveiligde pagina bevindt, verschijnt een slotpictogram op de adresbalk van de meeste webbrowsers. Dit betekent dat de overdracht van informatie van uw browser naar onze webservers gecodeerd is om het veilig te houden.

Niet-gevoelige gegevens (uw e-mailadres, enz.) Worden normaal over het internet verzonden en dit kan nooit 100% veilig worden gegarandeerd. Als gevolg hiervan kunnen we, hoewel we ernaar streven uw persoonlijke gegevens te beschermen, de veiligheid van de informatie die u ons stuurt niet garanderen en doet u dit op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, doen wij ons uiterste best om de beveiliging van onze systemen te waarborgen. Wanneer u bijvoorbeeld een account instelt, bijvoorbeeld wanneer u een afspraak boekt bij een visumaanvraagcentrum, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dat accountwachtwoord en vragen wij u om uw wachtwoord niet met iemand te delen

Profiling.


Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke informatie om gedrag te analyseren of te voorspellen. Dat doen we niet.

Gebruik van 'cookies'

Net als veel andere websites maakt de website van VFS Global gebruik van cookies. 'Cookies' zijn kleine stukjes informatie die door een organisatie naar uw computer worden gestuurd en op uw harde schijf worden opgeslagen zodat die website u tijdens uw bezoek kan herkennen. Ze verzamelen statistische informatie over uw browse-acties en patronen en identificeren u niet als individu. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om uw voorkeurstaal op te slaan. Dit helpt ons om onze website te verbeteren en een betere, meer persoonlijke service te bieden. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen door uw browservoorkeuren in te stellen. Ga naar onze volledige cookie-melding voor meer informatie over het uitschakelen van cookies op uw computer. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot verlies van functionaliteit bij het gebruik van onze website.

Links naar andere websites.

Onze website kan links bevatten naar andere websites die door andere organisaties worden beheerd. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze website, dus we raden u aan de privacyverklaringen op de andere websites die u bezoekt te lezen. Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid en de praktijken van andere sites, zelfs als u deze bezoekt via links op onze website.
Als u bovendien via een website van een derde bent gelinkt aan onze website, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid en de privacybeleid van de eigenaren en beheerders van die externe site en adviseren wij u om de kennisgeving van die externe site te controleren.

Sociale netwerken.

Sommige van onze Services kunnen functies voor sociaal netwerken omvatten, zoals de Facebook "Vind ik leuk" -knop en widgets, "Delen" -knoppen en interactieve miniprogramma's. Deze services kunnen informatie verzamelen, zoals de webpagina's die u hebt bezocht en IP-adressen, en kunnen cookies instellen om functies in staat te stellen goed te functioneren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beveiliging of privacy van informatie die door deze derden wordt verzameld. U dient de privacyverklaringen of het beleid te lezen dat van toepassing is op de services van derden waarmee u verbinding maakt, gebruikt of gebruikt. Als u niet wilt dat uw persoonlijke informatie wordt gedeeld met uw sociale media-accountprovider of andere gebruikers van de sociale-mediaservice, verbind dan alstublieft uw sociale media-account niet met uw account voor de Services en neem niet deel aan het delen van sociale diensten op de Services. Neem contact met ons op.

We begrijpen dat u mogelijk vragen hebt over deze verklaring of onze privacymethoden. Neem gerust op een van de volgende manieren contact met ons op:

De Group Data Protection Officer van VFS Global:
E-mail: DPO@vfsglobal.com

Adres:
Tav: Group Data Protection Officer
VF Services UK Limited,
3e verdieping,
66 Wilson Street,
Londen,
EC2A 2BT
U.K.

Copyright . All rights reserved I Disclaimer | PRIVACY VERKLARING | COOKIESBELEID | VOORWAARDEN