HOME I  English I  French  Flemish
Aanvraag voor
VISUM voor India
In
Belgie
Rechtsbevoegdheid
Bevoegdheid

De ambassade in Brussel is voor gans België en voor Luxemburg bevoegd.

Algemene informatie

Alle buitenlandse staatsburgers hebben een visum nodig om India te bezoeken.
De paspoorten moeten op de dag van de aanvraag minimaal voor een periode van 180 dagen geldig zijn.
Het paspoort moet ten minste twee vrije pagina's hebben.
Visumaanvragen dienen het voorgeschreven formaat te hebben (ingestuurd via deze website). Elke kolom van de aanvraag dient in alle opzichten volledig te zijn. Onvolledige aanvragen zullen niet aanvaard en verwerkt worden. Elk uitstel hierdoor is voor rekening van de aanvrager. De aanvaarding van een visumaanvraag betekent niet noodzakelijk het toekennen van een visum. De ambassade van India houdt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een visum uit te stellen of te weigeren. Visa worden na verschillende controles en goedkeuringen toegekend. Personen die een visum aanvragen en die vroeger in het bezit van een Indisch paspoort waren, moeten hun Belgisch paspoort met de laatste Indische bekrachtiging op hun vorig Indisch paspoort (geannuleerd of anders) en hun verblijfskaart indienen.
Een betaalde vergoeding zal niet terug betaald worden, ook niet als een visum geweigerd of een aanvraag ingetrokken wordt. .
DE GELDIGHEID VAN VISA BEGINT OP DE DAG VAN UITREIKING. Visa worden bij van de aanvraag verwerkt zonder rekening te houden met de reisdatum. Gelieve nauwkeurig te controleren of het voorgenomen verblijf de vervaldatum van het visum niet overschrijdt. Aanvragers kunnen verzocht worden om op eigen kosten voor een persoonlijk gesprek op de Indische ambassade te verschijnen.
Voor personen die vanuit België naar India reizen is geen enkele vaccinatie vereist. Personen echter die uit of door gebieden aanreizen die door gele koorts besmet zijn, moeten in het bezit zijn van een geldig vaccinatiebewijs tegen de gele koorts vooraleer in India toe te komen. Een Aids-test is vereist voor personen tussen 18 en 70 jaar die een jaar of langer in India zullen verblijven.
Personen die in het bezit zijn van een visum van lange duur en die langer dan 180 dagen in India willen verblijven, worden verzocht zich bij het dichtstbijzijnde regionaal bureel voor registratie van buitenlanders (Foreigners Regional Registration Office) of in de districten bij de hoofdinspecteur van politie aan te melden.
Een aanvrager die een BEPERKTE OF BESCHERMDE zone in India wenst te bezoeken, wordt verzocht bijkomend aan zijn visumaanvraag een aanvraag via het voorgeschreven formulier voor het uitreiken van een speciale toelating in te dienen. Het formulier is op onze website beschikbaar. Bij visumaanvragen voor reZoeken, van journalisten of houders van reisdocumenten en voor Chinese staatsburgers zijn afzonderlijke regels van toepassing. Personen die een visum voor filmopnames in India wensen in te dienen, worden verzocht de website www.mea.gov.in hoofdstuk Film Documentary Shooting te raadplegen.
Een lijst met de consulaire verlofdagen voor dit jaar is op de website beschikbaar.
Visa worden uitgereikt en op paspoorten aangebracht. Daarom moeten paspoorten samen met de aanvraag toegestuurd of ingediend worden.

PAKISTAANSE STAATSBURGERS & PERSONEN VAN PAKISTAANSE AFKOMST

Voor Pakistaanse staatsburgers is een speciale visumaanvraag nodig. Deze kan uit de afdeling met formulieren gedownloaded worden. Vreemde staatsburgers van Pakistaanse afkomst die de dubbele nationaliteit behouden hebben, dat wil zeggen de Pakistaanse nationaliteit evenals een vreemde nationaliteit, moeten hun visum met het visumformulier voorzien voor Pakistaanse staatsburgers op hun Pakistaanse paspoorten aanvragen.

Het kan verschillende maanden duren vooraleer een beslissing betreffende visumaanvragen van Pakistaanse staatsburgers overgemaakt wordt. Aanvragers worden verzocht geduld te oefenen en in dit verband geen navraag per telefoon, e-mail, bezoek, fax of brieven te doen, waarop gezien de beperkingen niet kan geantwoord worden.

Belgische staatsburgers van Pakistaanse afkomst die niet langer de Pakistaanse nationaliteit en het Pakistaanse paspoort bezitten, kunnen in de categorie voor de algemene visumaanvragen een visum op hun Belgisch paspoort aanvragen maar zij moeten een gewaarmerkte kopie van het afstandsbewijs van hun Pakistaanse nationaliteit indienen samen met een beëdigde verklaring (het formulier is beschikbaar op de ambassadeformulieren op de Indische website) die door een notaris bekrachtigd is dat zij niet langer de Pakistaanse nationaliteit en het Pakistaanse paspoort hebben. Het formaat van de beëdigde verklaring kan gedownloaded worden vanuit de afdeling die de ambassadeformulieren op de Indische website bevat. Normaal worden dergelijke paspoorten binnen een termijn van een maand terug gestuurd. Normaal wordt een visum voor drie maanden met een enkele inreis toegekend.

STAATSBURGERS UIT SRI LANKA

Staatsburgers uit Sri Lanka en Belgische staatsburgers die uit Sri Lanka afkomstig zijn, dienen een bijkomend aanbevelingsformulier in te dienen. Dit kan uit het gedeelte met de formulieren op deze website gedownloaded worden.
Copyright . All rights reserved I Disclaimer | PRIVACY VERKLARING | COOKIESBELEID | VOORWAARDEN