HOME I  English I  French  Flemish
Aanvraag voor
VISUM voor India
In
Belgie
Terugbetalings-politiek
Terugbetaling van de kosten voor een visumaanvraag

Indien de Indische dienst voor visumaanvragen in Brussel de contractvoorwaarden niet naleeft of nalatig is met betrekking tot een ingediende visumaanvraag met als gevolg dat het visum niet toegekend wordt of dat het paspoort met het geldige visum van de aanvrager verloren gaat, zodat de aanvrager een nieuw paspoort moet aanvragen of niet op de door de aanvrager in zijn/haar visumaanvraag vermelde tijdstippen naar India kan reizen, dan zal de India visa Apllication centre aan de aanvrager uitsluitend de kosten voor de visumaanvraag voor:-

Het verlies of voor de schade aan paspoorten en aan andere documenten terug betalen.

De Indische dienst voor visumaanvragen neemt alle redelijke voorzorgen bij het behandelen van paspoorten en documenten van de aanvragers en indien bij het niet naleven van de contractvoorwaarden of bij nalatigheid van de Indische dienst voor visumaanvragen het ingediende paspoort of documenten van de aanvrager verloren gaan of beschadigd worden zodat deze niet meer kunnen gebruikt worden, dan zal de Indische dienst voor visumaanvragen aan de aanvrager het bedrag terug betalen dat door de overheid van het land van afkomst van de aanvrager aangerekend wordt voor de vervanging via de normale vervangingsprocedure van het verloren of beschadigde paspoort en voor de andere documenten en de Indische dienst voor visumaanvragen zal hierbij de aanvrager voor zover het in haar mogelijkheden ligt, bijstaan. Dergelijke betalingen zullen door de Indische dienst voor visumaanvragen aan de aanvrager uitgevoerd worden na het voorleggen van het betalingsbewijs dat door hun respectievelijke thuislanden voor de vervanging van een verloren of beschadigd paspoort aangerekend werd.
Copyright . All rights reserved I Disclaimer | PRIVACY VERKLARING | COOKIESBELEID | VOORWAARDEN