HOME I  English I  French  Flemish
Aanvraag voor
VISUM voor India
In
Belgie
Veiligheidsredenen
Wegens veiligheidsredenen kunnen de volgende voorwerpen niet in de dienst toegelaten worden of er bewaard worden.

Elektronische toestellen met batterijen zoals camera's, audio/video cassettes, compact discs, MP3's, floppies, laptops of draagbare muziektoestellen. De aanvragers worden verzocht hun GSM aan de aanvraagbalies niet te gebruiken.
Alle ontvlambare voorwerpen zoals luciferdoosjes, aanstekers, brandstoffen, enz.
Scherpe voorwerpen zoals scharen, pennen, messen of nagelvijlen.
Wapens of voorwerpen die op wapens lijken of ontplofbare materialen.

De lijst hierboven maakt geen aanspraak op volledigheid. Andere voorwerpen kunnen na beslissing van de medewerkers verboden worden.

Alle Indische diensten voor visumaanvragen staan permanent onder videobewaking.

Gelieve te noteren: Op de dienst voor visumaanvragen is er geen mogelijkheid om verboden voorwerpen te bewaren. De aanvragers worden verzocht voor de bewaring van deze voorwerpen alternatieve oplossingen te zoeken vooraleer de dienst te betreden.
Copyright . All rights reserved I Disclaimer | PRIVACY VERKLARING | COOKIESBELEID | VOORWAARDEN